Работа со Клиенти – Наоѓање на потенцијални Клиенти (бизниси) од Америка и ПЕРСОНАЛНИ мејл адреси на сопствениците на Бизнисот