Вашето место е резервирано!
Следно, изгледајте го ова видео

(Ќе бидете изгубени без овие информации)

Не заборавајте! Предавањето ќе се одржи на 20ти ЈУЛИ

КАКО ДА СЕ ПРИКЛУЧИТЕ

Погледнете ги моите интервјуа на CNN, ALL JAZEERA и OSCE

CNN - Интервју

All Jazeera - Интервју

OSCE - говор

⚠ ПРЕПОРАКА! ⚠

Направете си потсетник дека на 20ти Јули сте зафатени со
првиот чекор за финансиска промена во Вашиот живот!