ONLINE Академијата и практичните тренинзи започнуваат на

13. Мај. 2022 (ПЕТОК)

Мои Интервјуа на Светски Телевизии

All Jazeera Interview

CNN Interview

CNA Insider Interview